Varia Schaden

Taak

Variaschaden omvatten twee soorten schaden, nl.:
  1. de schaden op het gebied van de medische branches, zoals ongevallen, ziekte, ziektekosten, invaliditeit, Unicum en reisongevallen
  2. de schaden op het terrein der wettelijke aansprakelijkheid, glasschaden, kostbaarheden, bestevaerschaden, kortom de schaden op de overige door de afdeling Varia gevoerde branches.


Als er schademeldingen, hetzij per brief hetzij per telefoon, waren binnengekomen, gingen deze naar de administratie, waar onder leiding van Mej. Van Haren dossiers werden aangelegd aan de hand van de copiepolis. Hierna werden deze dossiers ter behandeling aan de correspondenten doorgegeven. Elke correspondent had een eigen rayon. Dit systeem had het voordeel dat de Inspecteur en de Agenten onze correspondent gingen kennen en wisten wie zij, indien dit nodig bleek, moesten bellen. Hierdoor ontstond een nog hechtere band tussen employé's binnen en buiten de maatschappij.

Ruim 60% van alle schaden waren W.A.-schaden. De WA is een bijzonder interessante branche, je komt hierdoor in aanraking met alle mogelijke mensen onder allerlei omstandigheden. De behandeling van WA-schaden is dan ook zeer boeiend en afwisselend.

Leiding

De leiding van deze afdeling was in handen van de heer Overmeire, op 1 ovember 1961 opgevolgd door de heer Boudestein.

Historische foto'sJ.F. Overmeire

L. Boudestein


lees verder het artikel Vijf Eeuwen Kalverstraat