Ponskamer - MDS 2400

MDS 2400

Als aanvulling op de reeds aanwezige Datasaab M10, werd de MDS2400 op de ponskamer geïntroduceerd voor de invoer van de nieuwe Data Invoer Formulieren (DIF's).


Dicky Romijn


Een van de eersten die met deze machine mocht werken was Dicky Romijn, die, na haar eigen opleiding, cursussen verzorgde voor de overige medewerksters op de ponsafdeling.

Ingevoerde gegevens werden opgeslagen op tape, vervolgens gecontroleerd met 'controle ponsen' en tot slot werden de aangemaakte tapes verder verwerkt op het computersysteem (de Century-200).

MDS 2400 data entry systeem