P. van Baarle


de heer Van Baarle in zijn kantoor Javastraat 1-A, Den Haag


Pieter van Baarle werd op 15 december 1895 te Dordrecht geboren als zoon van Arie van Baarle en Sophia Becht.
Hij was gehuwd met Christina Everhard en het gezin had een zoon.

Bij DZP in dienst getreden op 30 nov 1942. De heer P. van Baarle was in het bijzonder belast met de leiding van de Buitendienstorganisatie van de Maatschappij. Een bekwaam, energiek en beminnelijk mens. Het aandeel dat hij heeft geleverd in de opbouw en ontwikkeling van “De Zeven Provinciën” is groot geweest .

Zijn carrière is stormachtig verlopen; op 30 december 1942 werd hij benoemd tot bijzonder collectief procuratiehouder en kort daarop tot collectief procuratiehouder belast met de leiding van de Buitendienst. Zijn taak was het om deze organisatie op te bouwen. Op 1 juni 1950 volgde benoeming tot adjunct-directeur.

Daarnaast had de heer Van Baarle nog allerlei nevenactiviteiten, zoals voorzitter van de Personeelsvereniging en niemand deed ooit tevergeefs een beroep op hem bij het oplossen van problemen van persoonlijke aard.

Om gezondheidsredenen moest de heer Van Baarle besluiten om zijn functie als adjunct-directeur neer te leggen met ingang van 1 december 1959. Per 31 december 1960 ging hij weliswaar met pensioen, maar bleef als adviseur aan de Maatschappij verbonden.De heer Van Baarle is op 14 februari 1972 overleden.