J.A. Greshof


de heer J.A. Greshof


Jan Albertus Greshof werd op 11 dec 1913 te Den Haag geboren, als jongste zoon in een gezin van drie kinderen van Jan Albertus Greshof (1875) en Louisa Hendrika Christina Dal (1882).


Hij is als eerste werknemer van DZP in dienst getreden op 16 oktober 1942 op de afdeling Brandverzekeringen. Op 1 januari 1967 werd hij collectief procuratiehouder voor deze afdeling Brand.

25 jarig jubileum


25 jarig jubileum (1967), met hrn. Honig, Van der Zande en Greshof


Tevens de eerste medewerker, na de heer Quint, die in dit bedrijf zijn 25-jarig jubileum haalde.

Bij zijn jubileum sprak de heer Quint de volgende lovende woorden over hem uit:
    “U bent de tweede functionaris die hier 25 jaar in dienst is en deze plezierige continuïteit gaf ons de gelegenheid U te leren kennen als iemand om trots op te zijn. Ook de wijze waarop U met Uw collega’s omgaat heeft onze bijzondere waardering. Namens de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement ’s-Gravenhage, mag ik U dit vererend getuigschrift en een zilveren legpenning overhandigen.”
Namens de maatschappij bood de heer Quint een prachtig polshorloge aan. De opkomst was groot, waaronder Inspecteurs en gepensioneerden. De werkplek van de heer Greshof was voor deze gelegenheid uitbundig versierd door zijn collega’s.

Een gemengd koor, De Brandneteltjes, wenste op zeer muzikale wijze de heer Greshof een “lang leven” toe.

Het eerste beeldscherm bij DZP

De Zeven Provinciën had besloten dat het polisbestand online geraadpleegd moest kunnen worden. De afdeling Brand kreeg als een der eersten beeldschermen geïnstalleerd.


De heer Greshof bekijkt het eerste NCR beeldscherm dat op zijn afdeling is geplaatst (1974)


De heer Greshof heeft 38 jaar bij DZP gewerkt tot aan zijn pensioen op 15 december 1978.

In 1985 is de heer Greshof op 75-jarige leeftijd overleden.