J.B. Posthuma


de heer Posthuma (rechts) in gesprek met twee medewerkers


Jacob Bouwe Posthuma werd op 10 feb 1898 te Rotterdam geboren als zoon van Jacob Julius Johan Posthuma en Hendrika Theodora van der Stuijt.
Hij was gehuwd met Cornelia Maria Sips; het gezin had vier kinderen.

De heer Posthuma trad in dienst op 1 juli 1942 en behoorde daarmee tot de groep medewerkers van het eerste uur. Slechts enkele maanden na zijn indiensttreding werd hij op 30 dec 1942 al benoemd tot bijzonder collectief procuratiehouder, later uitgebreid naar procuratie voor de afdelingen Brand, Varia en Auto. Tevens was hij ook docent bij de Haagsche Assurantie Club.

Vanaf het begin werd veel aandacht besteed aan de opleiding van het personeel, onder het motto: “Vakkennis leidt tot liefde voor het vak”. Minimaal één keer per week werd het personeel bijeengebracht ten einde hen, “middels causerieën”, de broodnodige kennis bij te brengen.

In mei 1955 besloot de heer Quint om te starten met een “opleidingsschool, waardoor nieuwe medewerkers behoorlijk voor hun taak worden voorbereid” , welke onder leiding stond van de heer J.B. Posthuma.

Vrijwel elke afdeling had namelijk, ten gevolge van de zeer snelle groei van DZP, te weinig tijd om dit zelf doen. Dit gebrek aan primaire opleiding had vaak een terugslag op de kwaliteit van het geleverde werk tot gevolg.

Op 1 april 1961 verkreeg de heer Posthuma afdelingsprocuratie voor Personeelsopleiding, Brand, Varia en Autoverzekeringen, met de titel Chef voor elk deze afdelingen.

Op 31 december 1963 ging de heer Posthuma met pensioen; hij is op 23 maart 1972 op 74 jarige leeftijd overleden.