D. Quint


de heer D. Quint


Dirk Quint, geboren op 13 sep 1908 in Rotterdam, als zoon van Johannes Quint en Hendrika Zeijlmans, als jongste van een gezin van vier. Hij was gehuwd met Geertruida van Alphen en had drie kinderen.

Op 1 juli 1942 werd de in 1918 opgerichte vennootschap De Zeven Proviciën, die tot dat tijdstip in bescheiden mate in Nederland werkzaam was geweest, overgenomen door een groep bestaande uit scheepvaartmaatschappijen, banken en industriële ondernemingen, waarvan de voornaamste deelnemers vertegenwoordigd waren in de nieuwe Raad van Commissarissen.
Als nieuwe Directeur werd de heer D. Quint benoemd, die toen al in het Assurantiewezen werkzaam was en afkomstig van Büller Assurantiën, gevestigd aan de Raamweg te Den Haag, waar hij procuratiehouder was.

Besloten werd om de hoofdzetel te verplaatsen naar de Javastraat 1A te Den Haag.


Hoofdkantoor in de Javastraat 1a te Den Haag


Begonnen met 7 medewerkers, groeide het bedrijf voorspoedig en eind 1950 waren er al 109.

In de loop der jaren groeide DZP uit tot een van de grotere Schadeverzekeringsbedrijven in Nederland. Doordat het personeelsaantal inmiddels zo gegroeid was, waren ze verspreid over meerdere gebouwen. Er werd besloten om een nieuw pand te bouwen aan het Lange Voorhout 3, dat in 1960 werd opgeleverd. Een foto hiervan staat op de home-page van deze website.

De heer Quit maakte zich sterk voor samenwerking met andere bedrijven, ook in andere landen. Hieronder een verkort overzicht:
 • Australië
 • België
 • Cyprus
 • Duitsland
 • Egypte
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Groot Brittannië
 • Israel
 • Italië
 • Noorwegen
 • Nederlands Indië
 • Singapore
 • U.S.A.
 • Zuid-Afrika

Fusie

In 1968 werd een fusie aangegaan met de RVS en werd de Amfas Groep opgericht als holding. De heer Quint werd lid van de Raad van Bestuur, terwijl de heer Stolk Algemeen Directeur werd van DZP.

Functies

In 1961 werd de heer Quint benoemd tot President Directeur.
Na de fusie met de RVS trad de heer Quint af als directeur en trad toe tot de Raad van Bestuur van de Amfas Groep
In 1969 legde hij deze functie neer en werd benoemd in de Raad van Commissarissen en werd tevens lid van de Raad van Toezicht.
In mei 1977 werd de herbenoeming als Commissaris bij acclamatie goedgekeurd.
Op 26 mei 1978 trad de heer Quint af wegens het bereiken van de afgesproken leeftijdsgrens.
Op 6 nov 1985 is de heer Quint op 77-jarige leeftijd overleden.

Nevenfuncties

Daarnaast bekleedde de heer Quint nog vele andere functies, onder meer:
 • Vicevoorzitter van de Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars,
 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Automobiel Assuradeuren,
 • Voorzitter van de Contactcommissie Motorrijtuigenverzekering,
 • Voorzitter van het Waarborgfonds Motorverkeer en
 • Voorzitter van het Bestuur van het Technisch Bureau voor Brandschadepreventie.

Officier OON

Voor zijn grote verdienste voor het verzekeringsbedrijf werd hij op 30 april 1972 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, de versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Mr. V. Marijnen van Den Haag.

opspelding van de versierselen